Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-251-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-251-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Najprej seveda vse čestitke kolegi Beckerju za zelo dobro, za odlično opravljeno delo. Imamo pred sabo zelo dober predlog, ki ga bomo z lahkoto podprli. Evropska mreža služb za zaposlovanje bo znatno prispevala k hitrejšemu usklajevanju ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih v celotni Evropski uniji. Prosta delovna mesta bodo lahko javno objavljena in dostopna vsem. To je zelo dobro. Prav tako je za iskalce zaposlitve izrednega pomena to, da se bodo v novo mrežo lahko vključile poleg javnih služb za zaposlovanje tudi zasebne agencije in nevladne organizacije. Mislim, da bomo lahko tako znižali tudi brezposelnost med najbolj ranljivimi skupinami. Vsekakor pa tudi jaz podpiram vse kolege, ki pravijo, da je treba posebno pozornost nameniti vajeništvu in pripravništvu. Prepričana sem, seveda, da bo EURES pozitivno vplival tudi na povečanje mobilnosti znotraj EU."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph