Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-239-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.15.1-239-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ráda bych poděkovala zpravodaji Heinzi Beckerovi a všem stínovým zpravodajům za opravdu výbornou spolupráci. Vyjednávání o finální podobě zprávy trvalo poměrně dlouho a i já sama jsem vznesla více než 100 pozměňovacích návrhů. Musíme tady také poděkovat lucemburskému předsednictví, které má velkou zásluhu na nalezení konečné dohody. Nyní máme k dispozici portál EURES, který odpovídá současným požadavkům pracovního trhu a může být efektivním nástrojem na podporu zaměstnanosti a mobility. Velkým úspěchem je především rozšíření portálu o pozice určené stážistům a učňům nebo zapojení nabídek soukromých zaměstnavatelů a soukromých personálních agentur. Pro mnohé z nás byla možnost snít o práci v zahraničí, vybírat si práci v zahraničí, navíc z pohodlí domova, řadu let zcela nedostupná a nepředstavitelná. Dnes je volný pohyb pracovních sil jednou z největších výhod Evropské unie a přesto je stále pracovní mobilita v EU desetkrát nižší než ve Spojených státech. Věřím, že nový EURES bude tím správným impulsem, jak nastartovat také nový přístup Evropanů k práci v zahraničí, a to zejména u mladých lidí. Jsem přesvědčena, že modernizovaný portál EURES je jednou z těch správných cest, jak odstraňovat bariéry a řešit problémy trhu práce napříč celou Evropou. Dlužíme to našim mladým lidem."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph