Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-228-992"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-228-992"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Uniunea Europeană se află, în prezent, în cel de-al treilea an de redresare economică, cu o scădere a ratei șomajului, însă nu suficient de semnificativă pentru a limita sărăcia și șomajul, având în vedere că, în continuare, 23 de milioane de europeni, reprezentând 9,9 % din cetățenii activi, nu au un loc de muncă. Previziunea de creștere economică în Uniunea Europeană pentru 2016 este de 2 % însă aceasta rămâne inegală între statele membre. În acest sens, este nevoie de o strategie pentru a asigura o creștere sustenabilă, în special în contextul turbulențelor economice și financiare din unele economii emergente, ce conduc la apariția de noi provocări strategice la adresa Uniunii Europene. Mai mult, o mare parte din statele membre se confruntă cu probleme structurale. Prin urmare, este necesar să se acorde în continuare importanță investițiilor publice și private, precum și reformelor echilibrate din punct de vedere social și economic. În plus, statele membre trebuie să crească aria de acoperire și eficiența politicilor active în domeniul stimulării pieței forței de muncă. Țin să subliniez, totodată, necesitatea unei mai mari atenții acordate regiunilor periferice ale UE, în special celor mai puțin dezvoltate, în vederea reducerii decalajelor și întăririi coeziunii la nivel european."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph