Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-228-984"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-228-984"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podpiram poudarek iz poročila, da potreba po vlaganju v socialni razvoj ni samo sredstvo za zagotavljanje trajnostnega in vključujočega gospodarskega razvoja in konvergence, temveč mora predstavljati tudi poseben cilj sam po sebi. Potrebujemo namreč naložbe v stanovanjsko podporo, zdravstveno varstvo, otroško varstvo in rehabilitacijske storitve. Kot je v poročilu pravilno zajeto, so kakovostna in vključujoča delovna mesta bistveni steber socialne pravičnosti, ki spodbuja človekovo dostojanstvo za vse."@sl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph