Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-228-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-228-875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europa nu a ieșit încă din criza economică, iar situația dezastruoasă din prezent se datorează deopotrivă crizei, cât și deciziilor din trecut la nivelul UE. Acestea nu au oferit un grad suficient de protecție economică a pieței comune. Cheia revenirii economice este piața internă, iar cererea pe aceasta piață există și este suficient de mare, numai că nu suntem noi, europenii, cei care satisfacem această cerere. În spațiul european sunt importate produse de pe toate continentele lumii iar, în paralel, toate statele europene își diminuează propriile rezerve monetare plătind aceste achiziții, bineînțeles, în detrimentul producției comunitare. Să nu uităm acele industrii din țările europene care acum nu mai există și care au dispărut ca urmare a unui mediu economic ostil în Europa. Sintagma cheie pentru creșterea economică intracomunitară este protecția, și anume Protecția Economică Europeană. Această protecție trebuie să asigure în primul rând conservarea resurselor și valorilor pe care Uniunea le mai are încă, iar, ca obiect secundar, să asigure acele mixuri de politici economice și sociale care să acorde statelor membre suficientă suveranitate pentru a se putea apăra singure în fața unor amenințări de natură economică sau socială."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph