Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-217-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-217-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gerbiami kolegos, p. Rodriguez pranešimui greta pagiriamųjų žodžių noriu pateikti vieną pastabą. Tai yra Komisijos peršama ir, mano nuomone, iš esmės klaidinga mintis, kad už sanglaudos valdymo klaidas ar trūkumus valstybės narės turi būti baudžiamos ribojant sanglaudos paramą joms arba keliant išankstines sąlygas. Aš nematau teigiamo ryšio tarp ekonomikos valdymo ir sanglaudos politikos. Abu klausimai yra labai svarbūs, tačiau negalime nusileisti iki grubiai instrumentinio požiūrio, kaip tai siūlo daryti Komisija. Šiuos klausimus reikia spręsti atskirai, o ne vieną padarant kito sąlyga. Labai apgailestauju ir dėl to, kad pranešėjai nepavyko tokios nuostatos įtvirtinti pranešime. Sanglaudos politikos srityje taikydama sankcijas valstybėms narėms Europos Sąjunga ne tik kad nepasieks gero valdymo, bet ir apsunkins ekonomikos augimą."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph