Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-215-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-215-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjednice, nezaposlenost i nedovoljni ekonomski rast definitivno ostaju glavni problemi u mnogim zemljama članicama. Jesmo li spremni suočiti se s tim izazovom, a pogotovo s izazovom koji dolazi, jer mnogi nagovješćuju nove godine novih kriza. Europska unija s Europskim semestrom želi spojiti niz politika, i to naravno apsolutno nije jednostavno. Naročito ako želimo spojiti obrazovni sustav, ako želimo spojiti sustav zaštite okoliša, ako želimo spojiti socijalni sustav s našim ekonomskim rastom. Zato ja prihvaćam mnoge teze iz ovog izvješća, ali pozivam gospođu Rodrigues da prihvati i amandmane ALDE-a, kako bismo svi zajedno mogli glasati za Vaše izvješće."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph