Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-213-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-213-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjednice, pozdravljam potpredsjednika i predstavnike Vijeća. Za uspjeh Europskog semestra potrebno je jako puno koordinacije, i to: koordinacije između lokalnih, regionalnih, nacionalnih ciljeva i potreba s ciljevima na razini Europske unije; koordinacije između kohezijske politike i preporuka državama članicama; koordinacije različitih izvora financiranja i postizanja sinergije; koordinacije različitih europskih politika, poput zaštite okoliša, prometne politike, energetske, digitalne politike, urbane, ruralne, politike inovacija, istraživanja i razvoja i naravno kohezijske i ekonomske te usmjeravanje na njihovu provedbu. Upravo je kvalitetna i efikasna koordinacija jedan od najvećih izazova, posebno imajući u vidu broj država članica te broj različitih institucija nadležnih za različite politike, ali isto tako različite ustroje unutar država članica. Zbog toga nam je jako važno raditi na koordinaciji, jer bez toga nećemo postići ni implementaciju."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph