Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-211-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-211-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Debata dzisiejsza na temat koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej jest bardzo ważna, ponieważ mam wrażenie, że wszyscy nie jesteśmy w pełni zadowoleni ze skutków tej polityki gospodarczej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, w latach 2005–2014, produkt krajowy brutto w całej Unii Europejskiej wzrósł zaledwie o 7,5%, a w strefie euro tylko 5%. To nie są rezultaty, które zadowalają nasze społeczeństwa. Rozczarowanie społeczne jest tak duże, że wszyscy, którzy szukają winnych, wskazują również palcem na Brukselę, mimo że to właśnie państwa członkowskie mają największy udział i ponoszą największą odpowiedzialność za wyniki gospodarcze poszczególnych państw. Chciałbym zaapelować do Komisji Europejskiej, aby zwiększyć aktywność, stanowczość i skuteczność oddziaływania na państwa członkowskie, tak aby potencjalne tempo wzrostu w Unii Europejskiej uległo wyraźnemu zwiększeniu. Mówiliśmy tu wiele o inwestycjach, ale nie tylko o inwestycje chodzi. Również ważne jest zatrudnienie i postęp technologiczny. Dlatego apeluję, aby w ramach zaleceń dla poszczególnych krajów, które będą przygotowywane, skierować jeszcze większą uwagę na sprawy związane z reformą rynku pracy i zwiększaniem aktywności zawodowej ludności, a także na poprawę innowacyjności i przyspieszenie postępu technologicznego, bo bez tego Europa będzie traciła dystans do pozostałej części świata."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph