Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-208-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-208-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Koleżanki i koledzy! Jestem wielkim zwolennikiem stosowania tego narzędzia w sposób elastyczny z szacunkiem dla państw i dla ich odpowiedzialności, bez centralizmu – o tym mówił pan poseł Krasnodębski przed chwilą, ale chcę zwrócić uwagę na rzecz, która formalnie nie należy może do kręgu naszej debaty, ale bardzo rzutuje na solidarność europejską, na równowagę ekonomiczną i budżetową w poszczególnych państwach i na ponoszenie wysiłków na rzecz Europy. To są wydatki na obronę. Jedynie pięć państw europejskich (Polska, Francja, Wielka Brytania, Estonia i Grecja) ponoszą wydatki na obronę na poziomie 2% PKB. Reszta państw tego nie czyni. Skala tych ciężarów musi być uwzględniona przez Komisję Europejską, dlatego że ona potężnie wpływa na zobowiązania budżetowe tych państw, a są to wydatki na rzecz bezpieczeństwa wszystkich Europejczyków. Bardzo zachęcam do tego, by brać to pod uwagę."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph