Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-207-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-207-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președintă, vreau să încep prin a mulțumi raportoarelor și raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au adus amendamente la aceste rapoarte. Nu sunt perfecte, dar eu cred că aici sunt lucruri foarte bine formulate și care pot să ducă, într-adevăr, la o guvernanță a pieței unice și care să își atingă scopul până la urmă. Contează foarte mult calitatea acestei guvernanțe – și cu adevărat să ajungem la o Uniune Europeană atractivă și vom avea, evident, și rezultate concrete privind creșterea locurilor de muncă, coeziunea socială și îmbunătățirea calității vieții. Este nevoie de o dezvoltare transfrontalieră și acest lucru este cuprins în raport, de dezvoltarea locurilor de muncă în zone sărace. Este nevoie de elaborarea unor politici comune în domeniul competitivității și, iată, există un amendament privind rețeaua consiliilor naționale pentru competitivitate. Trebuie să își crească rolul în ceea ce privește politicile comune de competitivitate. Achizițiile publice și sectorul public sunt vectori importanți dar, domnule comisar, stimați membri ai Consiliului, trebuie să fie mai multă transparență și mai multă concurență etică. IMM-urile trebuie să fie în atenția guvernanței și cred că raportul merită votat."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph