Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-202-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Jeg ser ikke Storbritannien "sacrificing social rights", som det blev oversat for mig. Tværtimod mener jeg, at Storbritannien med den aftale, der er indgået, faktisk sikrer opbakningen til et fællesskab, som jeg tror, både De og mit land har en fælles interesse i overlever. For hvis ikke vi sikrer rimelighed i f.eks. adgangen til sociale ydelser, så vil den offentlige støtte til EU’s arbejde ikke stige, nej, den vil falde yderligere. Det kan godt være, der er nogen her, der tror, den ikke kan komme længere ned, men det kan den. Det kan jeg forsikre jer allesammen om. Det, som David Cameron har gang i, er den største gave til samarbejdet i Europa, for hvis ikke man lytter til kritikken i medlemslande som mit, eller i Storbritannien, så vil opbakningen falde stadig mere. Det betyder, at selv de enheder og områder, som vi er enige om er gode – den fri bevægelighed, at man kan skabe vækst i fællesskab – også vil forsvinde. Reflekter over det, hr. kollega."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-202-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph