Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-201-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-201-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Tisztelt Képviselő Úr! Én magam úgy gondolom, hogy semmilyen gazdasági növekedés vagy költségvetési egyensúly nem érhet annyit, hogy az a szociális jogok súlyos visszaesésével járjon. Kérdezem Önt, hogy Ön szerint megérte-e ez az ügylet, hogy Anglia bent maradásáért Európa beáldozott egy halom szociális jogot?"@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph