Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-200-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-200-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Der er noget paradoksalt over at have denne debat kun få timer efter, at vi diskuterede den aftale, som David Cameron har indgået i Det Europæiske Råd, netop fordi man jo i den aftale adskiller eurozonen fra ikkeeurozonelande. Det er et forhold, som overhovedet ikke er reflekteret i denne betænkning. Man kan sige, denne betænkning allerede nu, hvor vi diskuterer den her i Parlamentet, er gammeldags. Den reflekterer ikke den nye realitet, som vi har i EU, nemlig at de lande, der er i eurozonen, naturligvis må have mere suverænitet deponeret i fællesskabet i Bruxelles, mere central styring for at lade denne valuta overleve, mens vi, der heldigvis står udenfor, ikke skal være en del af den centralisering. Det er en fuldstændig central præmis – ikke mindst, når man ser på, hvordan den økonomiske udvikling i verden er i disse år, hvor man må sige, det ikke er prangende, hvad der foregår i eurozonen. Jeg mindes debatten igennem de sidste femten år om, hvorvidt euroen skulle være det, der reddede EU’s økonomi. Indtil videre er det faktisk kun det modsatte, der er hændt. Og det kommer intet i det europæiske semester til at ændre på."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph