Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-193-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-193-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, mene Euroopassa itään, mene länteen. Kysy pohjoisessa, kysy etelässä, saat aina saman vastauksen. Kaikki haluavat talouskasvua. Tästä ei parlamentissa ole erimielisyyttä. Löytyvätkö talouskasvun avaimet Brysselistä vai jäsenvaltioista. Tästä on erimielisyyttä. Kuten tiedämme, Euroopan unioni on nyt toipumassa historiansa pahimmasta talouskriisistä. Matka takaisin kasvu-uralle on alkanut, toisilla jäsenvaltioilla paremmin, toisilla huonommin. Mielestäni rouva Rodriguesin esittelemästä kasvuselvityksestä löytyy hyviä eväitä eurooppalaisen talouskasvun vahvistamiseksi. Julkisten investointien lisääminen ja kotimaisen kysynnän vahvistaminen ovat avainroolissa, kun halutaan saada talouden pyörät uudelleen pyörimään. Näitä asioita ei kuitenkaan tulisi päättää Brysselissä. Kaikista parhaiten kasvua tuetaan tekemällä oikeat päätökset jäsenvaltioiden omissa parlamenteissa."@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph