Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-192-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-192-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo naudą pirmiausiai turi pajusti mūsų žmonės. Taip, atsigavimas yra juntamas, tą tenka pripažinti: didėja šiek tiek užimtumas, mažėja nedarbas. Bet, mieli kolegos, pirmiausiai aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į didžiulę problemą mūsų Europos Sąjungos valstybėse, t. y. į vaikų skurdą. Net 27 proc. vaikų Europos bendrijoje skursta. Todėl raginu Komisiją ir valstybes nares sukurti vaikų garantiją, t. y. tokią priemonę su tam tikru specialiu biudžetu, pagal kurią mūsų vaikai galėtų gauti nemokamas sveikatos priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo, tinkamos mitybos paslaugas. Antra, noriu atkreipti dėmesį ir į moterų skurdą. Vis tiktai noriu paraginti Komisiją ir valstybes nares nustatyti konkrečias rekomendacijas ir priemones, siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumą."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph