Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-189-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-189-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"We beginnen met het goede nieuws in deze verslagen. Het lijkt me inderdaad verstandig om de regels en bemoeienissen voor ondernemingen en vooral kmo's te verminderen. Maar als het gaat over de sociaal-economische aspecten slaan jullie de bal mis! Om onze economie weer te laten groeien moet de overheid namelijk niet méér geld uitgeven, maar eerder krimpen. Jullie wijzen met de vinger naar landen die hun begroting op orde brengen, maar het zijn degenen die de begrotingsregels niet respecteren, die we op de vingers moeten tikken. Flexibele arbeidsmarkten moeten niet worden weggezet als asociaal, maar zijn net een medicijn tegen werkloosheid. Mijn aanbeveling is om dit Europees semester wat minder Paul Krugman en Paul De Grauwe te lezen."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph