Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-172-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, chciałbym poprosić Panią o wyjaśnienie kwestii dostępności sprawozdań poddawanych dzisiejszej debacie w językach ojczystych posłów do Parlamentu Europejskiego. Na przykład sprawozdanie pana Rodrigueza dotyczące europejskiego semestru jeszcze dzisiaj było dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli chodzi o semestr europejski, to na szczęście mogę powiedzieć, że nie jest to temat nowy. Z mojego punktu widzenia mam kilka uwag; dwie charakterystyczne chciałbym przedstawić. Po pierwsze – reformy strukturalne w państwach członkowskich. Regularnie debatujemy nad tym, na ile wiążące są zalecenia dla poszczególnych państw. Postawmy sprawę jasno – zalecenia przecież są wiążące, ponieważ zatwierdzane są przez samych szefów rządów i bardzo często uderzają w samo sedno problemu w poszczególnych krajach. Kolejna kwestia, niejako łącząca się z wcześniejszą, to to, że nie wyobrażam sobie, jak i po co zwiększać koordynację gospodarczą na szczeblu Unii Europejskiej, jeśli na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie koordynować odpowiednio ESMS. Wiele państw nie wdraża zalecanych im reform, więc uważam osobiście, że raczej powinniśmy koncentrować się na tym, co robić, żeby zachęcić rządy do przeprowadzania reform na szczeblu krajowym, szczególnie teraz, kiedy widmo kolejnego kryzysu finansowego i gospodarczego realnie nam zagraża."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-172-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph