Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-170-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.14.1-170-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Ocena europejskiego semestru musi wiązać się z oceną stanu zarządzania jednolitym rynkiem. Trzeba niestety powiedzieć, że w tym zakresie ciągle jest bardzo dużo do zrobienia. Szanowni Państwo! Żyjemy w XXI wieku, a obecne czasy charakteryzują się między innymi: skokowym postępem cyfrowym i technologicznym, powszechną globalizacją i konkurencją międzynarodową, zmianami w mentalności społecznej i wzorcach konsumenckich, a także powstawaniem zupełnie nowych, nieznanych wcześniej form działalności gospodarczej. Tak więc żeby utrzymać dotychczasową konkurencję na wspólnym rynku, europejskim rynku, ale co ważniejsze – żeby utrzymać i rozwijać konkurencję europejskiego rynku na światowym rynku – potrzebna nam jest deregulacja warunków działalności gospodarczej, wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów, rozwój innowacyjności, w tym postępu technicznego i technologicznego, upowszechnianie e-administracji, zmniejszenie kosztów biurokratycznych i finansowych działalności gospodarczej, pełne wdrożenie prawa europejskiego we wszystkich państwach członkowskich, likwidacja pozataryfowych barier oraz protekcjonizmu w państwach członkowskich. De facto jest nam koniecznie potrzebne udoskonalenie zarządzania jednolitym rynkiem. I to jest puenta do dzisiejszej pracy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph