Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-148-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-148-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Bizottság és az EIT elnöke beszámolóiból kiérezhető megkönnyebbülést a brit kérdésről szóló döntések kapcsán megértem, de a megelégedettségben, pláne az örömben nem osztozom. Ez a kikényszerített döntéscsomag az egész európai építkezést fontos területeken fékezheti, leállíthatja, több eddigi eredményt lerombolhat. Ráadásul mindez az EU-párti politikai és civil erőket demotiválja, az (Orbán-féle) destruktívak pedig vérszemet kapnak; ez a hatás akkor is érvényesülhet, ha a brit népszavazás esetleges – nem kívánt – negatív eredménye miatt a kivételek mégsem lépnének életbe. A briteknek az „egyre szorosabb” Unióból való kimaradását biztosító kivételekkel szemben hiányzik mindennek a közösségi döntéshozatalban és befolyásban való megjelenítése. A kiadott közlemény még jelzésszerűen sem utal arra, hogy a politikai unió elmélyítésében legfontosabb területeken – így az eurócsoporton és Schengenen túl például az EKSZ-ben, valamint a szociális és munkaügyekben – miként érvényesül majd a szavazati, funkciókba való kinevezési, költségvetési és egyéb arányokban, kvótákban a britek különállása. Ennek elmaradása ugyanis súlyosan sértené a többi tagállam érdekeit és az EU működésének alapelveit is. Szocialistaként különösen fájlalom, hogy egy jobboldali brit kormány – nagyrészt saját maga generálta – belpolitikai gondjait más országok munkavállalóinak kárára próbáljuk megoldani, a szociális igazságosság, a szolidaritás és más európai alapértékek zárójelbe tételével."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph