Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-147-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-147-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pe ansamblul Uniunii Europene, acordul negociat cu Marea Britanie poate fi un acord bun, care să dea o șansă acesteia de a rămâne un stat membru al Uniunii Europene. Pentru România și alte state membre mai puțin dezvoltate economic, acest acord conține unele prevederi profund nedrepte. Este greu de acceptat ca, în Uniunea Europeană, un cetățean român care va pleca să lucreze în Regatul Unit să nu beneficieze de aceleași drepturi financiare pentru copiii rămași în România, la fel ca și un cetățean britanic. În cazul cetățenilor români care deja lucrează în Regatul Unit, această decizie nedreaptă se va aplica mai târziu. De aceea, voi vota pentru acordul cu Marea Britanie, dar nu și pentru modificarea Regulamentului (CE) nr 883/2004, care să permită Marii Britanii să îi trateze pe cetățenii români care lucrează în Regatul Unit ca cetățeni de rangul doi în materie de drepturi financiare ale copiilor, indiferent unde se află aceștia."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph