Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-145-937"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-145-937"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES būtų ne tik nenaudingas nei vienai pusei, bet ir grėsmingas įvykis šiandien visą Bendriją krečiančių krizių kontekste. Todėl džiaugiuosi, kad praėjusią savaitę Europos Vadovų Taryboje pasiektas kompromisinis susitarimas. ES šalių lyderiai parodė, kad bendras grėsmių supratimas egzistuoja ir į jį reaguojant nebijoma kompromisų. Ši Europos vienybė ir gebėjimas susikalbėti šiandien reikalingas kaip niekad, nes ES kaip globalus veikėjas neša atsakomybę ne tik už savo narių, bet ir viso pasaulio raidą. Tačiau turim užsitikrinti, kad šis susitarimas netaps pagrindu vystyti dviejų greičių Europą. Jungtinės Karalystės narystė užtikrina subalansuotą „stabdžių ir atsvarų“ sistemą ES viduje, kai kalba pasisuka apie nuo pat Europos integracijos pradžios gilias diskusijas keliantį klausimą – kokia kryptimi, gilinimo ar plėtros, turi judėti ES. Londonas besąlyginio integracijos gilinimo entuziastus sugrąžina į realybę, keldamas pamatinius klausimus. Taip pat Britanija atlieka ir transatlantinio bendradarbiavimo tilto vaidmenį – tai ypač svarbu šiandieninėje, sugrėsmintoje tarptautinėje aplinkoje. Noriu atkreipti dėmesį, kad pasiektas ir abi puses iš principo tenkinantis susitarimas įpareigoja Jungtinės Karalystės vadovus įtikinti euroskeptiškai nusitekusius visuomenės sluoksnius, jog alternatyva atsiskirti nuo ES atneš pavojingą nežinomybę ne tik Bendrijai, bet ir pačiai Britanijai."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph