Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-145-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-145-750"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ühendkuningriik on muu ELiga üks kõige lõdvemini seotud riik. Ta ei ole Schengeni süsteemis ega eurotsoonis, kuid terrorismi- ja majandusmured ei ole temastki mööda läinud. Värsked Ülemkogus vormistatud Ühendkuningriigi ja muu ELi kokkulepped annavad peaminister Cameronile põhjenduse referendumil ELi jäämist lõpuks ka avalikult toetada, kuid ELi-Ühendkuningriigi kokkuleppe mõju Briti avalikule arvamusele on pigem siiski piiratud. Olulisemaks saavad USA sõnaselge toetus Ühendkuningriigi jäämisele ELi ja samuti üleüldine ebakindlus tuleviku ees. Sest ei saagi ju olla vastuseid, kuidas Ühendkuningriik saaks väljaspool ELi toime tulla julgeolekumuredega, majanduskasvu võimalustega ja paljude muude oluliste asjadega. Lisaks võib EList lahkumise toetajate pealejäämise korral ähvardada lagunemine Ühendkuningriiki ennast, kui Šotimaa teeb sel juhul kiiresti uue iseseisvusreferendumi ning selles Ühendkuningriigi osas on ELi kuulumise toetajad ülekaalus."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph