Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-145-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-145-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A nemzeti szuverenitás a 19. század eszménye, amely a 21. században elavult koncepció. Az Unió több mint fél évszázados fejlődési pályája egy föderális államalakulat felé tart, amelynek megakasztása, uniós hatáskörök nemzeti szintre való visszautalása káros Európának és benne Magyarországnak is. Ha nem akarunk középszerűségbe süllyedni, Európa számára az egyetlen út az előre, a mélyebb politikai és gazdasági integráció felé. Külön az Unió egyetlen tagállama sem veheti fel a versenyt Kínával, vagy az USA-val. Ne felejtsük el, hogy Németország, Európa legnagyobb tagállama csupán az ötödik legnagyobb kínai tartománynak felel meg népesség alapján. Hiszem azt, hogy az Európai Unió nem csupán egy gazdasági közösség, hanem érték- és sorsközösség is. Ezért elutasítom az olyan kezdeményezéseket, amely az európai integrációt egy kereskedelmi szövetséggé silányítaná. A tisztességesen dolgozó, a tagállami és uniós szabályozást betartó munkavállalót nem érheti megkülönböztetés a szociális juttatások tekintetében. Továbbra is meggyőződésem, hogy a tízmilliós Magyarország érdekérvényesítő képességét nem a nemzetállamok erősítése, hanem éppen ellenkezőleg az 500 milliós föderális Európa kialakítása, az Európai Egyesült Államok létrehozása növeli."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph