Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-144-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-144-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Granițele externe trebuie securizate și apărate. Statele membre trebuie să îndeplinească cerințele codului Schengen. Cine întâmpină probleme trebuie sprijinit, cu voie sau fără voie, de către entitățile europene: Frontex, de exemplu și, sper, foarte curând, Corpul european de pază a frontierelor. Spațiul Schengen trebuie apărat cu orice preț. Evitarea pierderilor de vieți omenești și reducerea fluxului de refugiați nu se pot realiza fără stoparea conflictelor în țările de origine și oprirea persoanelor în zonele de plecare. Turcia și statele din nordul Africii au nevoie de sprijin. Sumele decise trebuie să aducă rezultate concrete. Procedura de relocare a celor 160 000 de refugiați este foarte dificil de aplicat deoarece se bazează pe principiul de opțiune a refugiatului în ceea ce privește statul membru gazdă. Agenda europeană privind migrația nu va avea rezultatele scontate, atâta timp cât procedura nu va prevedea măsurile adecvate prin care statele membre care au preluat inițial refugiați să rețină refugiații în responsabilitatea lor. Revizuirea sistemului de acordare a dreptului de azil trebuie să se realizeze astfel încât aplicabilitatea în teritoriu să fie posibilă și imediată."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph