Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-143-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-143-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Investițiile în oameni, începând cu primele cicluri școlare, pot și trebuie să contribuie la reducerea inegalităților și consolidarea incluziunii sociale de la o vârstă fragedă. Consider că este benefic pentru UE să existe forme de cooperare între guverne, companii, inclusiv întreprinderi sociale, instituții de învățământ, servicii individualizate, societatea civilă și partenerii sociali pentru a adapta sistemele de educație și de formare ale statelor membre în vederea satisfacerii nevoilor pieței muncii. Educația poate și trebuie să ofere instrumentele cele mai adecvate pentru cetățeni pentru accesul pe piața muncii pentru toți în Europa, motiv pentru care Europa are nevoie de o strategie mai amplă de investiții, care să acopere întregul ciclu de educație și formare, care să cuprindă toate domeniile de învățare pe tot parcursul vieții, formare și învățare formală și non-formală la locul de muncă. Pe de altă parte, este nevoie de extinderea formelor de formare a forței de muncă, inclusiv oportunități pentru adulți și de formare profesională, cu accent pe formarea persoanelor care s-au retras pentru o perioadă din activitatea profesională pentru creșterea copiilor, cu scopul de a alinia mai bine sistemele de educație la nevoile pieței muncii."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph