Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-129-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-129-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Idézek a csúcson elfogadott dokumentumból: az Egyesült Királyság és az Unió kapcsolata, tagállami szuverenitás. A tagállamok tudomásul veszik, hogy az Egyesült Királyság nem elkötelezett az Európai Unióval való fokozottabb politikai integrálódás mellett. Be fogják építeni a szerződésekbe, azok következő módosításakor, hogy egyértelmű legyen, az Európa népei közötti minél szorosabb egységre vonatkozó hivatkozások az Egyesül Királyságra nem vonatkoznak. Ez nagyon lényeges kitétel, és nem csak szimbolikus jelentősége van. A későbbi jogalkotáskor mindazok a jogszabályok, amelyek a szorosabb integráció irányába mutatnak, az Egyesült Királyságra nem érvényesek. Ez azonban fölveti a diszkrimináció kérdését, ami európai érték. Meg kell adni a szerződésekben ugyanezt a lehetőséget a többi olyan ország számára is, amely a lazább együttműködésben érdekelt. Bízom benne, hogy a magyar kormány minél hamarabb él ezzel a lehetőséggel."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph