Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-119-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-119-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dziękuję za to, co mówił pan na temat zagrożenia, jakie Rosja stanowi dla Europy, szczególnie dla tej części, w której nasze kraje się znajdują. Ale czy nie widzi pan, że tak naprawdę to nie ludzie, którzy chcą dyskutować o Unii Europejskiej, jej stanie i kryzysie, są winni egoizmom, ale rządy i wielkie grupy interesu, które tolerują takie przedsięwzięcia jak Nord Stream 2, które godzą w interes pana kraju i mojego kraju? Dlatego nie obwiniajmy narodów i opinii publicznych, zajmijmy się razem mobilizowaniem rządów, żeby zrezygnowały (...). ( )"@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Przewodnicząca odebrała mówcy głos"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph