Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-108-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-108-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mindenkinek az az érdeke, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió része maradjon. Mégis, a megállapodás szövegét olvasva nem kevés keserűség marad az emberben. Elsősorban a szociális juttatások megkurtítása miatt, ami egyértelműen diszkriminatív. Keserű a szánk íze, mert tudjuk, a kelet-európai munkavállalókkal szembeni gyalázatos kampányt Farage úr és szélsőjobboldali elvbarátai indították el. Keserű a szánk íze, mert tudjuk, hogy a lengyelek, magyarok és a többiek nem a szociális juttatások miatt mennek dolgozni az Egyesült Királyságba, hanem azért, mert otthon nincsen munkájuk. Semmiféle szociális juttatás nem tudja kárpótolni ezeket az embereket azért, hogy esténként nem simogathatják meg gyerekeik fejét. Keserű a szánk íze, mert ismét azokkal fizettetjük meg egy konfliktus árát, akik a legrászorultabbak. A szociális juttatások megkurtítása ugyanis elsősorban a dolgozó szegényeket érinti. Ma azonban, úgy látszik, ilyen Európában élünk. Ha konfliktusok bukkannak fel, a legelső megoldás, ami az eszünkbe jut, hogy faragjunk le valamennyit a szociális kiadásokból. Most sem történt másképpen. Máris vannak tagállamok, amelyek mérlegelik, nem kellene-e nekik is ezt a példát követni. Én olyan Európáért harcolok, amit nem a szociális juttatások eltörlése tart össze."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph