Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-104-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-104-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gerbiamas O. Karas man atrodo, kad Jūs iš tikrųjų labai daug ką pasakėte, tačiau daugelis mūsų, čia esančių, esame įsitikinę, kad Jungtinė Karalystė turėtų pasilikti, ir aš manau, kad sveikas protas turėtų nugalėti. Bet nieko nėra geriau, kada iš karto tam ir esame pasiruošę. Ar Jums neatrodo, kad Europos Komisija turėtų pradėti ruošti tam tikrą priemonių planą, su kuo susidurs Jungtinė Karalystė, jeigu jie iš tikrųjų išstos iš Europos Sąjungos. Mes turime kalbėti apie būtinybę ateityje įkurti, kaip kažkada įkūrėme reitingų agentūras pas save Europos Sąjungoje, turime pradėti kalbėti apie prekybinių sutarčių pasikeitimus, apie tai, kad, jeigu jie naudosis mūsų infrastruktūra, tai kaip Norvegija turės mokėti tam tikrus įnašus į mūsų biudžetą. Apie viską reikia pasakyti Jungtinės Karalystės žmonėms, su kuo jie susidurs, jeigu jie priims tokį sprendimą. Ką Jūs manot?"@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"London City"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph