Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-101-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-101-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Já jsem přesvědčena, že dohoda je v mantinelech, kdy společný trh a ty hodnoty, které jste Vy zmínila, budou zachovány. Samozřejmě je jisté, že zde budeme projednávat legislativní opatření, ale ty zásady společného jednotného trhu by neměly být narušeny."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph