Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-100-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-100-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, stimată colegă, și eu sunt de acord că Marea Britanie trebuie să rămână în Uniunea Europeană și înțeleg că și dumneavoastră. Aș vrea să vă adresez următoarea întrebare: credeți că, după concesiile făcute pe termen limitat de către Consiliu Marii Britanii – și să sperăm că răspunsul va fi da – scopul și sensul existenței Uniunii Europene, și anume piață unică, drepturi egale și libera circulație, vor putea fi respectate?"@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph