Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-099-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Já vítám dohodu Evropské unie s Velkou Británií jako vyjádření společné vůle 28 zemí dále spolupracovat, a to za podmínek, které jsou přijatelné jak pro Velkou Británii, tak pro zbývajících 27 členských států a mají smysl. Samozřejmě si musíme být vědomi toho, že z dohody vyplývá také nutnost dojednat změny legislativy a ty budou projednávány zde v Evropském parlamentu. Myslím, že tou hranicí jsou společné hodnoty a smlouvy, které nebudou změněny, a tato podmínka byla dodržena. Já si vážím politiků, kteří jsou schopni vzdorovat populismu, a jsem ráda, že jsou zde také poslanci z Velké Británie, kteří se přihlásili ke kampani v boji za setrvání Británie v EU, jako to prohlásil pan poslanec Fox z ECR. Na rozdíl od něj zde zaznívá silný populismus, např. od pana Farage, který dezinterpretoval vyjádření českého premiéra, který upozornil na možnou vlnu dezintegračního dopadu, který může mít britské referendum, ale samozřejmě česká vláda neplánuje takovéto referendum. Nicméně, samozřejmě, že zde je toto riziko v případě, že by referendum nedopadlo pozitivně. Osobně oceňuji velkou aktivitu předsedy Donalda Tuska a chci, aby se zasadil se stejnou aktivitou, se stejnou energií o řešení migrační krize."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-099-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph