Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-091-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-091-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik sta erop dat we het hier hebben over een vluchtelingencrisis en niet over een migrantencrisis. De mensen die in Europa aankomen, krijgen vrijwel allemaal een asielstatus. Verder denk ik dat u gelijk hebt dat er een probleem is met politieke wil en lidstaten die hun deel niet dragen. Maar de suggestie dat wij Turkije nog wat harder kunnen aanpakken, is onzin. Want laten we eerlijk wezen, die 3 miljard euro is nog niet overgemaakt. Eigenlijk willen we helemaal geen nieuwe hoofdstukken openen voor Turkije. Want we willen eigenlijk helemaal niet dat het land lid wordt. We willen eigenlijk helemaal geen visumvrij reizen aanbieden en we willen dat de Turken die tweeënhalf miljoen vluchtelingen ginder houden. Wij hebben geen onderhandelingspositie, mevrouw."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph