Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-089-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-089-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"We kunnen top na top over de vluchtelingencrisis organiseren. Met Turkije, zonder Turkije. Met Griekenland, zonder Griekenland. Met Oostenrijk, met de Balkan en nog een keertje zonder Griekenland. Maar we zullen de asielcrisis, de vluchtelingencrisis niet onder controle krijgen als we weigeren te praten over het feit dat er afgelopen jaar een miljoen mensen naar hier zijn gekomen en dat we dat het komende jaar weer kunnen verwachten. Als we praten over het sluiten van grenzen, de buitengrenzen en de binnengrenzen, dan zijn we aan het wegkijken. Dat is wat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken morgen weer gaan doen als ze de mogelijkheid gaan bespreken om weer een nieuw artikel in het Verdrag van Schengen te gebruiken om de grenscontroles nog wat langer op te leggen. Mijnheer Tusk, leiderschap is erkennen dat wij vluchtelingen een plek moeten geven en dit probleem niet afschuiven op Griekenland of Turkije."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.]"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph