Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-24-Speech-1-066-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160224.13.1-066-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Opiniepeilingen laten zien dat een meerderheid van de Britse bevolking wil dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. De Europese Unie laat zien dat ze niets op heeft met de wil van het Britse volk en de democratie. Alles is in het werk gesteld om een Brexit te voorkomen, met een flutakkoord tot gevolg! Het Verenigd Koninkrijk krijgt geen millimeter soevereiniteit terug. Cameron laat zien dat hij, net als Rutte, uiteindelijk gewoon aan de leiband van de Europese Commissie loopt. Het Britse volk verdient beter, de volken van Europa verdienen beter: een vertrek uit de EU, om weer baas te zijn in eigen land. Het referendum in Groot-Brittannië is daarvoor een historische kans. Ook in Nederland wil 53 procent een Nexit-referendum. Mijn oproep is dan ook om dit vandaag nog uit te schrijven. Op naar een Europa van samenwerkende soevereine staten, op naar meer vrijheid en meer welvaart."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph