Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-04-Speech-4-086-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160204.8.4-086-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dwa lata temu wielonarodowa grupa posłów Zgromadzenia Parlamentarnego NATO podróżowała do Kijowa, żeby w Werchownej Radzie prowadzić rozmowy o bezpieczeństwie Ukrainy. W jej składzie była między innymi Federica Mogherini. Prezydentem był wówczas Janukowycz, pacyfikacja Majdanu miała się zdarzyć za kilka dni, a aneksja Krymu za kilka tygodni. W nocy krążyłam po Majdanie, wspinałam się na barykady, oglądałam twarze Berkutu, chyliłam czoła w miejscach, gdzie snajperzy dopadli pierwsze ofiary, rozmawiałam ze zwykłymi ludźmi. Nie mam wątpliwości, że o zmianach na Ukrainie przesądziła wola tych zwykłych ludzi i ona prowadzi ten kraj ku zmianom pomimo wielu trudności. Jesteśmy im winni solidarność. Przypominam o polityce nieuznawania aneksji Krymu. Putin potrafi prowadzić kombinacje operacyjne mające skruszyć naszą solidarność. Poddanie się tym operacjom byłoby przejawem wielkiej słabości z naszej strony i dlatego bardzo dziękuję wszystkim kolegom za podjęcie tego tematu. Proszę o przyjęcie rezolucji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph