Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-03-Speech-3-677-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Koleżanki i koledzy! Myślę, że pan minister reprezentujący prezydencję holenderską w bardzo niewielu słowach najlepiej wyraził to, co powinno dziać się w stosunkach między Unią Europejską a Kosowem. Chodzi o wsparcie reform i jednocześnie oczekiwanie takich reform, które zbliżą społeczność Kosowa do standardów Unii Europejskiej. Wolałbym, prawdę powiedziawszy, żeby sprawozdanie było bardziej oszczędne w treści, ale skoncentrowane na tym, co najważniejsze: na budowie demokratycznych struktur państwowych, niezależności sądownictwa, walce z korupcją, zwalczaniu terroryzmu. Zbyt dużo w tym sprawozdaniu akcentów ideologicznych. Lepiej mniej, ale wyraźnie i bardziej jednoznacznie. Podobnie jak mój kolega, pan poseł Dzhambazki, byłbym bardzo wstrzemięźliwy wobec pospiesznej liberalizacji ruchu wizowego."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160203.31.3-677-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph