Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-03-Speech-3-465-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160203.25.3-465-375"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"U Uniji se svake godine zabilježi više od 430 000 slučajeva preuranjene smrti prouzročenih onečišćenjem zraka te se troškovi povezani s utjecajem onečišćenja zraka na zdravlje procjenjuju na 940 milijardi eura godišnje. Prema nedavnoj analizi onečišćenja zraka koju je provela Europska agencija za okoliš, 75 000 slučajeva preuranjene smrti se pripisuje emisijama NO2 u Europi, pri čemu se 93 % svih slučajeva prekoračenja odnosi na područja u blizini prometnica. Šokantni su ovo podaci koji ukazuju na hitnu potrebu djelovanja kako bi se smanjile emisije i ublažile posljedice koje uzrokuju. Parlament je u stavku 14. svoje Rezolucije od 27. listopada 2015. o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru potvrdio odredbu iz izvješća u kojem se od Komisije traži da „uvede ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje za sva vozila koja su prošla homologaciju tipa ili su registrirana od 2015., kako bi se zajamčila učinkovitost sustava kontrole emisija te omogućilo da vozila budu u skladu s ovom Uredbom i njezinim provedbenim mjerama. Uzimajući to u obzir, te nacrt uredbe Komisije (D042120/03), slažem se sa stajalištem da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 715/2007, da je nacrt uredbe Komisije rezultirao općim odstupanjem od primjenjivih graničnih vrijednosti emisija, zbog čega nije u skladu s pravom Unije."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph