Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-03-Speech-3-458-875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160203.25.3-458-875"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Svake godine u Uniji se zabilježi 430 000 slučajeva preuranjene smrti prouzročenih onečišćenjem zraka. Za postizanje ciljeva EU-a u pogledu kakvoće zraka potrebni su trajni napori za smanjenjem emisije iz vozila. Mjerenje emisija u automobilskom sektoru je bitan element kako bi se održala kvaliteta zraka te je potrebno uvesti nacionalne gornje granice emisije za određene onečišćujuće tvari. Automobilska industrija bi trebala biti informirana o budućim graničnim vrijednostima emisija, uključujući vrijednosti emisija za stupnjeve Euro 5 i Euro 6. Postavljanje takvih mjera za smanjenje emisija dušikovog oksida u ranoj fazi omogućit će dugoročno sigurnost planiranja proizvođačima vozila u cijeloj Europi. Nacrt Komisije rezultirao je općim odstupanjem od primjenjivih graničnih vrijednosti emisija te stoga nije u skladu s pravom Unije. Od Komisije se traži da bez odgode i najkasnije do 1. travnja 2016. povuče nacrt uredbe te podnese novi, kako bi se uvelo ispitivanje stvarnih emisija tijekom vožnje za sva vozila i zajamčila učinkovitost sustava za kontrolu emisija. Nisam podržala prigovor u skladu s člankom 106., jer smatram da je potrebno imati sustavan i usklađen način praćenja emisije zraka, a da se pritom ne škodi automobilskoj industriji. Ukoliko se navedene mjere uvedu prebrzo, moglo bi imati velike negativne posljedice u automobilskoj industriji."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph