Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-02-03-Speech-3-443-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160203.25.3-443-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau dėl šios rezoliucijos, nes ja Parlamentas ragina Komisiją atsiimti reglamento projektą dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 6) ir nedelsiant pateikti naują reglamento projektą, siekiant visoms transporto priemonėms nustatyti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimą, kad būtų užtikrintas išmetamų teršalų kiekio kontrolės efektyvumas. Parlamentas konstatavo, kad dėl pateikto Komisijos reglamento projekto būtų leidžiama bendrai nukrypti nuo taikomų išmetamųjų teršalų kiekio ribinių verčių, todėl jis neatitinka Sąjungos teisės."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph