Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-01-20-Speech-3-706-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160120.31.3-706-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, u ime ALDE grupe dajem punu potporu potpisivanju i skorom stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Republikom Kosovom i jednako tako očekujem da će uskoro doći do potpisivanja okvirnog sporazuma o sudjelovanju Kosova u programima Europske unije. Kosovo je zemlja koja je suočena s unutrašnjim poteškoćama, nestabilnostima u jednako tako nestabilnoj regiji. Treba znati da dvije zemlje prostora jugoistočne Europe, Srbija i Bosna i Hercegovina nisu priznale Kosovo. Postoji niz otvorenih, međusobnih pitanja, neke političke snage ne žele, ne priznaju skriveno ili ne, zemlje u kojima žive, nagovješćuju promjene granica što na tom prostoru vjerojatno ili gotovo sigurno ne bi prošlo bez novih sukoba. Zato je važno da se ovaj Sporazum u potpunosti vrlo ambiciozno primjenjuje. To nije samo gospodarski sporazum, to je sporazum koji uključuje i izgradnju demokratskih institucija, izgradnju cijeloga društva, jačanje pravosuđa, tako da je vrlo važno da se te komponente ovoga sporazuma iskoriste vrlo ambiciozno i vrlo predano. To je u interesu Europske unije. To je jednako tako u interesu građana Kosova jer samo na takav način ćemo dobiti Kosovo koje će moći vrlo uskoro podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji i time se pridružiti ostalim zemljama regije kako bi na takav način, uz pomoć toga puta prema Europskoj uniji dobili zemlju koja će biti stabilna i regiju koja će biti stabilna jer to je prostor koji se nalazi unutar Europske unije, i naravno i interes Europske unije, a ne samo građana Kosova i ostalih zemalja je da taj proces pridruživanja Europskoj uniji bude što je moguće kvalitetniji i što je moguće brži."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph