Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-01-20-Speech-3-672-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Dlaczego Unia Europejska powinna uprawiać politykę wschodnią? Jaki jest sens polityki wschodniej? Taki oto – Unia Europejska ma dobrych sąsiadów na Wschodzie, ma Ukrainę i Mołdawię, społeczeństwa, które chcą żyć w prawie, wolności i sprawiedliwości, które chcą budować ścisłe więzi ekonomiczne i polityczne ze zjednoczoną Europą, które chcą płacić trudną cenę wolności, jaką społeczeństwo ukraińskie zapłaciło na Majdanie. Wreszcie, wbrew temu co mówią koledzy i koleżanki przemawiający chyba w interesie Federacji Rosyjskiej, polityka Europy, polityka Unii Europejskiej daje w tej sferze pokój i stabilność. Pokój i stabilność są zagrożone przez imperializm Putina, a nie przez wytrwałą politykę Unii Europejskiej. Jestem nie tylko za układami stowarzyszeniowymi, ale także za ich realizacją, jak najbardziej intensywną."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160120.30.3-672-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph