Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-01-19_AgendaItem_19"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@cs2
"Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@da3
"Jahresbericht über die EU-Wettbewerbspolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@de10
"Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@el11
"Annual report on EU Competition Policy (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@en5
"Informe anual sobre la política de competencia de la UE (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@es22
"ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@et6
"EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@fi8
"Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@fr9
"Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@hr1
"Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@hu12
"Relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@it13
"Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@lt15
"Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@lv14
"Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@mt16
"Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@nl4
"Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@pl17
"Relatório Anual sobre a Política de Concorrência da UE (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@pt18
"Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@ro19
"Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@sk20
"Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@sl21
"Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0368/2015 - Werner Langen)"@sv23
lpv:document identification number
"en.20160119.19"7
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 234 triples

Context graph