Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2016-01-18-Speech-1-072-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20160118.14.1-072-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Chestiunea este că și eu am înțeles, când a vorbit domnul Marias, că dânsul s-a referit la acea companie care poate să țină de statul pe care l-ați menționat dumneavostră. Nu a spus că aparține Lufthansa. A menționat Lufthansa în paralel cu acea companie, în același caz. Așa am înțeles eu. Deci, cu aceasta, am explicat, dacă ați fost atent. Vă rog să discutați împreună, după aceea, pentru că nu putem să deschidem discuția acum."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph