Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-12-16-Speech-3-370-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151216.31.3-370-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"M-am abţinut la votul privind rezoluţia care se referă la „Obiecția în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25”, deoarece, la nivelul Comisiei, trebuia să existe preocupări serioase prin care să se răspundă la întrebările legate de folosirea glifosfatului, care este de natură să favorizeze apariţia cancerului, în cultura porumbului. După cum se poate observa, porumbul ca atare, modificat genetic, nu este catalogat ca fiind periculos pentru sănătate, ci substanţele cu care acesta este tratat. Comisia trebuie să găsească mecanisme prin care să se asigure că sănătatea umană nu este afectată de substanţele chimice folosite în diverse culturi agricole, indiferent de altfel dacă vorbim de culturile modificate genetic sau de culturile organice. Comisia trebuie să se asigure că toate produsele alimentare sau furajele care conţin organisme modificate genetic sunt etichetate în mod corespunzător, astfel încât consumatorul să poată decide în cunoştinţă de cauză dacă consumă sau nu un produs modificat genetic. Este inadmisibil să respingem cultivarea cerealelor modificate genetic câtă vreme ţările Uniunii Europene importă masiv astfel de produse din alte state precum Argentina. Acest lucru creează inechităţi între fermierii din Uniunea Europeană şi cei din alte state."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph