Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-12-16-Speech-3-102-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151216.7.3-102-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, cuireann an chaint faoi Brexit i gcuimhne dom dán i mo theanga dhúchais féin a deireann: ‘cad é sin don té sin nach mbaineann sin dó’. Agus i slí amháin ní bhaineann sé sin linn, ach i slí eile baineann sé. Dar ndóigh, is iad muintir na Breataine a dhéanfaidh an cinneadh ag deireadh na dála ach ó thaobh na hÉireann, tá dlúthghaol idir sinne agus an Bhreatain le fada an lá. Thángamar isteach san Aontas ar an lá céanna agus tá súil agam go bhfanfaidh an Bhreatain san Aontas an fhad agus a bheimidne ann, agus is sin go deo. Dá bhfágfadh an Bhreatain an tAontas, chuirfeadh sé isteach go mór ar gheilleagar na hÉireann, agus ar chúrsaí i réigiún na Teorann ach go háirithe. Freisin, ní bheadh sé oiriúnach dá bhfágfadh an Bhreatain agus iad ar an tír is mó san Aontas ó thaobh daonra de agus an Béarla mar theanga na hEorpa . Dá bhrí sin, iarraim ar an gCoimisiún éisteacht le David Cameron agus gach iarracht a dhéanamh teacht ar chomhréiteach leis."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph