Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-12-15-Speech-2-762-421"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151215.50.2-762-421"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šį pranešimą. Visų pirma, kuo skubiau reikia panaikinti ES valstybių ir regionų atskirtį nuo vidaus energijos rinkos. Taipogi turėtų būti parengtas savanoriškas mechanizmas, kuris leistų ES šalims kartu pirkti energijos išteklius. Labai svarbu užtikrinti, kad derantis su trečiosiomis šalimis būtų laikomasi vienodos pozicijos ir būtų sustiprintas Komisijos vaidmuo. Komisija turėtų atlikti ir vertinimus bei sudaryti teigiamų ir neigiamų susitarimų sąlygų sąrašą. ES energijos vartojimo efektyvumo tikslas po 2020 m. turėtų būti privalomas. Be to, labai svarbu, kad ES laikytųsi savo iki 2030 m. bent 40 proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Pažymėtina, kad energija yra socialinis visuomenės turtas, todėl reikėtų sutelkti dėmesį į energijos nepritekliaus klausimą ir kuo skubiau imtis konkrečių priemonių šiai problemai spręsti. Atsižvelgiant į branduolinės energijos svarbą, valstybėms narėms, kurios nori įgyvendinti naujus projektus, turėtų būti sudarytos palankios sąlygos. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas dujotiekio „Nordstream“ pajėgumo padidinimui bei galimam neigiamam poveikiui visai ES. Taipogi reikia atkreipti dėmesį į hidraulinį ardymą, kuris yra rizikingas ir turi neigiamą poveikį klimatui, aplinkai bei visuomenės sveikatai. Todėl turėtų būti susilaikoma nuo skalūnų dujų žvalgymo ir jų eksploatavimo."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph