Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-12-02-Speech-1-235-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151202.20.1-235-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Jestem wielkim zwolennikiem pomocy rozwojowej, tej powinności Europy, o której pisał niegdyś Jan Paweł II – solidarności w skali globalnej. Ale ponieważ jestem wielkim zwolennikiem pomocy rozwojowej, to namawiam do trzeźwości, żebyśmy nie rozmawiali o tym w kategoriach kampanii reklamowej. Potrzebne nam jest nie samozadowolenie, tylko realna ewaluacja skutków, które przynoszą środki europejskie. Odpowiedź na pytanie, czy dobrze uzgadniamy wydatki europejskie z wydatkami państw członkowskich, wreszcie odpowiedź na pytanie, czy nasze środki są dobrze uzupełniane przez innych wielkich aktorów polityki międzynarodowej, przez Stany Zjednoczone i Chiny. To wymaga kultury rzetelności, a nie kultury samozadowolenia. Do tego też namawiam, no i tej wielkiej odpowiedzi na współczesne wyzwanie, na wyzwanie migracji i uchodźców. Jestem przekonany, że polityka rozwojowa musi się zmienić, tak aby na to wyzwanie odpowiedzieć skutecznie."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph