Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-11-25-Speech-3-542-625"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Incidența accidentelor la locul de muncă și a deceselor în urma bolilor profesionale a atins un nivel alarmant. Din aceste motive se impune o reglementare mai eficientă a siguranței și combaterea riscurilor asupra sănătății la locul de muncă. Reglementările trebuie să vizeze limitarea expunerii la substanțe carcinogene și mutagene, evitarea dezvoltării deficiențelor locomotorii și a riscurilor de natură psihologică produse de stres și evitarea expunerii la azbest. În același timp se impune participarea partenerilor sociali și dialogul social la toate nivelurile, pentru realizarea unei protecții adecvate a siguranței și sănătății lucrătorilor, indiferent de dimensiunile angajatorului, tipul de activitate, statul membru sau tipul de contract. Criza financiară și economică, precum și simplificările administrative (REFIT) nu trebuie folosite drept scuze pentru a scădea standardele de siguranță și sănătate pentru lucrători. Un capitol aparte îl reprezintă provocările și riscurile la adresa femeilor la locul de muncă. Acestea trebuie combătute energic, la fel ca și incidența violenței împotriva femeilor la locul de muncă. Implementarea unor norme europene ridicate de protecție a lucrătorilor poate contribui la îmbunătățirea situației la nivel internațional, prin includerea acestor cerințe în toate acordurile comerciale ale UE cu terții. Din aceste motive susțin această inițiativă lăudabilă."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151125.26.3-542-625"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph